Villkor & Garantier

 

Reparationer i Butik

 

Ansvar för innehåll
I samband med reparation raderar inte IT-Point innehållet i din enhet som tex telefonbok, bilder om det inte är överenskommet. OBS!! IT-Point ansvarar dock aldrig för förlorat innehåll. Vid reparation kan mobil eller surfplatta alltid hamna i återställningsläge vilket innebär att all information kommer raderas med automatik efter återställningen. Viktigt att alltid ha en backup innan enheten skickas till oss. Utöver detta kan IT-Point inte ta ansvar för eftermonterade tillbehör såsom t.ex. skyddsfilm till display eller baksida.

Garanti och kostnadsförslag
Vid en reparation kan följdfel uppstå p.g.a. att den felaktiga enheten påverkat andra komponenter som eventuellt måste bytas eller att kunden inte uppgett detta vid inlämnandet. IT-Point ger alltid ett prisförslag före att en reparation påbörjats. IT-Point lämnar 3 månaders garanti på utförd reparation. Om enheten har lagats hos en annan verkstad kommer den ursprungliga garantin upphöra att gälla för samtliga eventuella fel på enheten i framtiden. Är du Registrerad kund hos IT-Point hjälper vi med att sända enheten till rätt verkstad vid åberopande av tillverkningsgaranti. För mer info gällande garantifrågor och hur du går till väga är du välkommen kontakta oss.

Ansvar för inlämnad enhet
IT-Point ansvarar för inlämnad enhet högst 3 månader. Underlåtenhet att besvara kostnadsförslag eller annan kommunikation från IT-Point innebär att enheten förvaras under 3 månader varefter enheten tillfaller IT-Point.

Fukt och vätska
Vatten och andra vätskor leder ström och orsakar korrosion. En fuktskadad enhet kan fungera problemfritt under en längre tid, men fel kan uppstå med tiden orsakade av korrosion. Av den anledningen kan inte servicegaranti lämnas på enheter som blivit utsatta för någon form av fukt/vätska. IT-Point lämnar således endast 3 månaders garanti på den utbytta reservdelen och ej på hela enheten.

Tapp och klämskador
Även tapp och klämskador kan ge fel som uppstår efter viss tid. Om enheten har skador av detta slag informeras kunden och ges möjlighet att besluta om fortsatt reparation.

Fraktkostnader
Fraktkostnader som uppstår för att returnera enhet till kund bekostas av kunden.

Ansvar för bifogade tillbehör
IT-Point tar inte något ansvar för inskickade tillbehör. Bifoga aldrig andra tillbehör förutom batteri, bifoga aldrig originalkartong eller originalfaktura/kvitto till oss. Vi ersätter inga tillbehör, kvitton/fakturor eller emballage som påstås komma bort under vår hantering. Andra tillbehör än batterier bifogas endast om det är relaterat till felet.

Sim-kort
IT-Point rekommenderar att sim-kortet avlägsnas från enheten innan den skickas till oss. IT-Point tar inget ansvar om sim kortet försvinner, skadas under transporten eller vid reparationstillfället. Ett nytt simkort kan alltid hämtas hos den operatör kunden har sitt abonnemang med bibehållet mobilnummer.

Servicetid i Butiken
Normal servicetid vid inlämning är normalt.

(Display byte Mobil 1-2tim) (Felsökning mobila enheter 1-3 arbetsdagar)

(Felsökning Dator 1-5 arbetsdagar) (Service Reparation 1-14 arbetsdagar)

(Service tiden kan variera beroende om material/delar finns på lager. Vid special komponenter kan det vara längre leveranstid)

Felaktigheter på hemsidan
Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, texter som tryckts/skrivits felaktigt på vår hemsida, i kataloger, på produkter eller i andra förekommande media.
Vi reserverar oss även mot prisjusteringar (såsom förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar), lagerförändringar och eventuella tekniska fel på webben, browser eller server.