Begagnat

Ålder på produkterna?

Merparten av den utrustning vi säljer är nyare än 3 år.

Vilket skick håller produkterna?

De begagnade produkterna vi säljer är så gott som nya, i gott skick eller "mintcondition". Samtliga produkter är säkerhetsraderade, rekonditionerade och ominstallerade. Om det förekommer kosmetiska fel utöver normalt slitage så anges det i produktbeskrivningen.

Varifrån kommer produkterna?

Vi hanterar utrustning som kommer via större företag- och organisationer. Vi köper även in från privatpersoner som legitimerar sig
och styrker att produkten är deras med ett inköpskvitto i original.

Kan jag hämta/köpa varan hos er?

Vi finns på Stortorget 19a i Örebro. mittemot Länsstyrelsen och bredvid restaurang Bamboo.

Vad ingår i er garanti?

Vi ger upp till 6 månaders garanti på hårdvara. Om till exempel någon komponent i hårdvaran går sönder under garantiperioden har du rätt att få denna del reparerad eller utbytt. Alternativt byts hela datorn/produkten ut mot en likadan eller motsvarande. Vi ansvarar inte för handhavandefel och påföljder av felaktig användning och hantering av varan.